Förstorad mjälte 1177

Körtelfeber – 1177

Polycytemi innebär att du har för många röda blodkroppar i blodet. Det gör att blodet blir tjockflytande. Polycytemi kan vara en egen sjukdom, men också en …

Körtelfeber orsakas av ett virus som är mycket vanligt. Barn brukar få lindriga symtom, men tonåringar och vuxna kan bli mer sjuka. Du kan bara få körtelfeber en gång i livet.

Polycytemi – för många röda blodkroppar i blodet – 1177

Sarkoidos innebär att ett eller flera organ i kroppen inflammeras på grund av en rubbning i immunförsvaret. Oftast påverkar sjukdomen lungorna.

Polycytemi innebär att du har för många röda blodkroppar i blodet. Det gör att blodet blir tjockflytande. Polycytemi kan vara en egen sjukdom, men också en följd av andra sjukdomar. Den behandling du får beror på vilken form av polycytemi du har.

Sarkoidos – 1177

Lymfom eller lymfkörtelcancer är ett samlingsnamn på cancersjukdomar som uppstår i celler i kroppens lymfsystem. Det varierar hur det går att behandla …

Sarkoidos innebär att ett eller flera organ i kroppen inflammeras på grund av en rubbning i immunförsvaret. Oftast påverkar sjukdomen lungorna. Symtomen varierar och det kan ta tid innan sjukdomen går över. De flesta blir friska utan behandling, men hos några kan sarkoidos ge livslånga besvär.

Lymfom – lymfkörtelcancer – 1177

23 mars 2015 — Mjälten och levern brukar också bli inflammerade och svullna. … helt och sjukdomsbilden domineras då av feber och lymfknuteförstoring.

Lymfom eller lymfkörtelcancer är ett samlingsnamn på cancersjukdomar som uppstår i celler i kroppens lymfsystem. Det varierar hur det går att behandla lymfom, men många kan bli av med sjukdomen.

Sjukdomsinformation om körtelfeber – Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation om körtelfeber — Folkhälsomyndigheten

31 okt. 2016 — De ansamlas i stället i lymfkörtlarna, mjälten och levern och ger återkommande eller kroniskt förstorade lymfkörtlar, förstorad mjälte, …

Körtelfeber är en virusorsakad sjukdom vilken är vanligt förekommande över hela världen. Annan benämning: Mononukleos.

Autoimmunt lymfoproliferativt syndrom – Socialstyrelsen

7 mars 2012 — Hur mycket levern och mjälten förstoras, graden av blodbrist (anemi) … På grund av inlagringen av glukosylceramid växer lever och mjälte.

Gauchers sjukdom – Socialstyrelsen

Primär myelofibros (PMF) är en myeloproliferativ neoplasm (MPN) som ofta karakteriseras av förstorad mjälte och anemi. Vanliga symtom är viktnedgång, …

Myelofibros – Internetmedicin

Mononukleos, (en form av körtelfeber), orsakas av Epstein-Barr virus (EBV), som är ett DNA-virus tillhörande herpesgruppen. I likhet med andra virus i …

Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter.

Körtelfeber (Mononukleos) – Internetmedicin

Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter.

Keywords: förstorad mjälte 1177, mjälten inflammation 1177, 1177 körtelfeber, epstein barr virus 1177, körtelfeber 1177, mononukleos 1177, epstein-barr virus 1177